MENU
 Zagreb
- Rutio Zagreb
JAVNI NATJEČAJ za izbor člana Uprave/direktora ZET-a, za područje financija
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o., Zagreb, Ozaljska 105, 
temeljem Odluke skupštine Društva donesene na 27. sjednici održanoj 17. siječnja 2023. godine., raspisuje
 
                                JAVNI NATJEČAJ
               za izbor člana Uprave/direktora trgovačkog društva
               Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Zagreb
               za područje financija

                                 1 izvršitelja (m/ž)

Prijave na javni natječaj podnose se do 7. veljače 2023. u zatvorenoj omotnici, osobno na urudžbeni ured ili poštom preporučeno na adresu Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, s naznakom „Prijava na javni natječaj – za izbor člana Uprave/direktora ZET d.o.o. – ne otvarati“.

Detaljne informacije o uvjetima i potrebnim dokazima možete provjeriti OVDJE.


Read more

Source Zet


All data are provided without legal warranty.
© WebRock s.r.o. | 2021

WebRock